Вантажний автомобіль навантажили в 4 рази більше, ніж припіч. Скільки центнерів навантажили на авто, якщо на автомобіль і на припіч разом навантажили 40

Вантажний автомобіль навантажили в 4 рази більше,ніж припіч .Скільки центнерів навантажили на авто,якщо на автомобіль і на припіч разом навантажили 40 центнерів?Будь

   

   

                                                           Складаємо рівняння

 • Нехай на причіп навантажили X ц. тоді на автомобіль навантажили 4х ц.

                                                            5X=40

                                                            Перевірка: На причіп-8ц.   На автомобіль-32ц.

                                                            X+4X=40

   

 •  

                                                            X=40:5

   

   

   

                                                            Х=8 ц.

   

   

   

   

                                                            Відповідь:8 ц., 32 ц.