Решите неравенство -5x^ + 2x + 16 больше или равно x-2^

Решите неравенство 

-5x^ + 2x + 16 больше или равно (x-2)^

       ---------  = --------- =2                                                 

   

  D=(b)^-4ac=(-2)^-4*5*(-16)=4+320=324=18

  (x-2)^=0

  по теореме виета

   

  x1=2+18           20

   

  x1*x2=2     x2=2

     

       -------- =  -------- = --------

   

  5x^-2x-16=0

          10              10

  x2=2-18         -16          -8

          10            10           5

   

 • -5x^ + 2x + 16=0 *(-1)

  x1+x2=4    x1=2

   

  x^-4X+2=0